Category - Blog

Blogovi na temu naučnog tumačenja snova.

Blog

Snovi koji se ponavljaju

„Psiha ponavlja nešto više puta, isto kao i čovek kada ima da kaže nešto jako važno.“ Snovi koji se ponavljaju su povezani sa nerezrešenim problemima u životu...

Blog

Pamćenje snova

Postoji nešto u samom fenomenu sna, zbog čega ih je teško zapamtiti i, ako se ne zapišu,većina snova se brzo zaboravlja. Ponekad se san iznenada vrati u...

Blog

Sopstvo

Po Jungovim rečima, Sopstvo je nadređeno, božansko središte psihe, koje moramo istraživati čitavog života. Niko od nas ne zna šta je Sopstvo u nama, niti šta...

Blog

Senka u snovima

Senka se često pojavljuje u snovima i uglavnom je istog pola kao i snevač. Ona u snovima poprima obličje lopova, đavola, opasnih neprijatelja ili odraz grozne...

Blog

O tumačenju snova

Snovi su pisma koja nam svake noći stižu iz nesvesnog. Nepotumačeni san je neotvoreno pismo. U našim je rukama, ali ne vidimo poruku koju smo primili...