O snovima

Grupa za tumačenje snova

Hvatač snova

Rad na snovima se odvija u manjim grupama koje se sastaju jednom nedeljno od 19:00 h.  Susret traje između dva i tri sata, tako da svaki član može da ispriča svoj san, nakon čega se san analizira.

Na grupi razgovaramo o snovima i temama koje se u njima pojavljuju. Te teme su čvrsto povezane sa svakodnevnim životom snevača. Istovremeno, teme i simboli koji se pojavljuju u nečijem snu predstavljaju aspekte nesvesnog i zajednički su celoj grupi. Zato od intepretacije sna jednog člana i svi ostali članovi grupe imaju koristi.

U  grupi se ne uči samo iz svojih snova, već i iz snova ostalih članova grupe, jer snevač lakše prepoznaje svoje lične probleme u snovima drugih članova.

Nakon što član grupe ispriča san sledi njegova analiza. Raspitujemo se da li postoji okidač za pojavu sna, to jest da li se tih dana događalo nešto što bi moglo da izazove pojavu upravo takvog sna. Pitamo za emocije koje su prevladavale u snu, povezujemo ih sa doživljajem sličnih emocija u drugim životnim situacijama. Snevač iznosi svoje lične asocijacije na svaki element sna. Nekada je potrebno dodatno, metodom amplifikacije pronaći paralele simbola u mitologiji, religiji. Sve ovo je  pripremna faza u tumačenju, jer dobijeni materijal moramo staviti u kontekst celoga sna, u kontekst životne situacije snevača, njegove ličnosti i serije njegovih snova.

Do pojave grupne analize tumačenje snova je bilo isključivo vezano za psihoterapiju. Iako svi ljudi sanjaju, osim onih u psihoterapijskom procesu, svi ostali bili su lišeni privilegije da saznaju poruke svojih snova.

Grupni rad na snovima može biti koristan ljudima različitog obrazovanja i godina, onima koje interesuju snovi, njihov smisao i svrha. Grupa razvija osećanje pripadnosti, omogućava učenje veština komunikacije, i predstavlja bezbedno mesto gde možemo sa puno poverenja razgovarati i o stvarima koje je inače teško podeliti.

Urednik

Snovi su pisma koja nam svake noći stižu iz nesvesnog. Nepotumačeni san je neotvoreno pismo. U našim je rukama, ali ne vidimo poruku koju smo primili.

Dodaj komentar

Klikni i komentariši