O snovima

Elizabeta Nenin – biografija

Livada iz snova

Elizabeta NeninElizabeta Nenin  je završila edukaciju iz dubinske psihologije i analize snova (2009.-2012.god.)  u  “Centru za dubinsku psihologiju i analizu snova  Karl Gustav Jung” pod mentorstvom dr Ivana Nastovića.

Na “Institutu za mentalno zdravlje” u Beogradu,  Evropski akreditovanom institutu za psihoterapiju završila je postdiplomsku edukaciju za psihološkog savetnika sistemsko porodične orjentacije.

Praktično iskustvo u radu na analizi snova sticala je kroz 15 godina učešća i saradnje sa dr Ivanom Nastovićem u njegovoj analitičkoj grupi.

Nakon završene edukacije organizuje i vodi grupe za analizu snova kao i  individualni rad sa klijentima.

U  okviru “DK Studentski grad” vodi radionice na kojima se studenti upoznaju sa naučnim tumačenjem snova.

Član je “Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova dr Ivan Nastović”

Urednik

Snovi su pisma koja nam svake noći stižu iz nesvesnog. Nepotumačeni san je neotvoreno pismo. U našim je rukama, ali ne vidimo poruku koju smo primili.

Dodaj komentar

Klikni i komentariši